• کنسانتره %2

  ویتا رشد

  ویتا رشد

  ویتا رشد ترکیبی از مواد معدنی و ویتامین‌های ضروری مورد نیاز دام همراه با عصاره‌های گیاهی، اسیدهای آمینه، پری‌بیوتیک و انرژی و پروتئین می‌باشد که سبب تأمین نیازهای دام و بهبود نشخوار و تقویت پرزهای شکمبه و دستگاه گوارش دام می‌شود.

 • سوپرکنسانتره غنی شده شیروار

  شیروار

  شیروار

  کنسانتره شیروار ترکیبی از مکمل معدنی همراه با ویتامین ها، اسیدهای آمینه ، پروبیوتیک، انرژی و پروتئین، پری‌بیوتیک و عصاره‌های گیاهی می‌باشد.

 • افزوده غنی شده پروار

  سوپر کنسانتره پروار

  سوپر کنسانتره پروار

  این سوپر کنسانتره حاوی اسیدهای آمینه، پروتئین، انرژی، مکمل معدنی، ویتامین‌ها، پروبیوتیک، پری‌بیوتیک، عصاره‌های گیاهی همراه با فسفر و کلسیم می‌باشد که با توجه به نیازهای دامهای پرواری برای رشد بهتر و کاهش هزینه پرواربندی تولید شده است.

 • سوپر کنسانتره غنی شده قوچ ویژه گوسفند و بز

  قوچ

  قوچ

  سوپر کنسانتره قوچ، کنسانتره‌ای غنی شده ویژه گوسفند و بز است که ترکیبی از مواد معدنی، ویتامین‌ها به همراه اسیدهای آمینه، پروبیوتیک، پری‌بیوتیک، عصاره‌های گیاهی و انرژی، پروتئین می‌باشد.

 • کنسانتره افزوده غنی شده

  دام رشد

  دام رشد

  سوپر کنسانتره‌ای است که ترکیبی از مواد معدنی و ویتامین‌های ضروری مورد نیاز دام همراه با عصاره‌های گیاهی، اسیدهای آمینه، پری‌بیوتیک و انرژی و پروتئین می‌باشد.

 • کنسانتره

  آمینو ساکارید دامی

  آمینو ساکارید دامی

  کنسانتره افزوده آمینوساکارید ترکیبی از مواد معدنی همراه با ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه، پروبیوتیک، انرژی و پروتئین، پری‌بیوتیک و عصاره‌های گیاهی می‌باشد.

 • تولید اولین گوشت گوسفندی ارگانیک در کشور

  تولید اولین گوشت گوسفندی ارگانیک در کشور

  حکیم مهر - اولین گوشت گوسفندی ارگانیک در استان اردبیل تا چهار ماه دیگر مراحل اولیه تولید خود را طی می‌کند و در صورتی که خطایی در تولید نداشته باشد، اولین گوشت گوسفندی ارگانیک روانه بازار مصرف می‌شود.