ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

داروی پاد مایت (آنتی مایت)

داروی پاد مایت (آنتی مایت) ۱۳۹۷/۱۰/۹ 11:13:47 AM

در سال‌های تاثیر مثبت مواد موثره پاد مایت بر روی دو گونه واروآ و آکاراپیس به اثبات رسید و نتایج بسیار خوبی به دست آمد و در طی سالیان طولانی استفاده از آن، مایت‌ها (کنه‌ها) نسبت به این دارو مقاوم نشده‌اند. این دارو محصولی از شرکت طلوع مهدی یاران آریانا می‌باشد.

آلودگی 75درصد عسل های دنیا به آفت کش

آلودگی 75درصد عسل های دنیا به آفت کش ۱۳۹۶/۷/۱۷ 11:47:46 AM

براساس تحقیقات و آزمایشات دانشگاه داندی(dundee) هلند روی نمونه عسل‌هایی از سراسر دنیا مشخص شد که 75‌درصد عسل موجود در دنیا به آفت‌کش آلوده هستند که جمعیت زنبورها را به شدت تهدید می‌کند.

سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome)

سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome) ۱۳۹۶/۷/۱۶ 12:21:03 PM

در سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome) که به آن اختلال ریزش کلنی زنبوران عسل (Colony Collapse Disorder) (CCD) نیز گفته می‌شود، زنبوران کارگر کلنی‌های زنبور عسل بطور ناگهانی ناپدید می‌شوند.

بیماری نوزاد ساکی (Sac brood)

بیماری نوزاد ساکی (Sac brood) ۱۳۹۶/۴/۱۴ 9:33:14 PM

عامل بیماری نوزاد ساکی (Sac brood) ویروسی است که از تولید آنزیم کیتیناز جلوگیری کرده و متعاقب آن، مانع پوست‌اندازی می‌شود. پس در نتیجه نیفتادن پوست قبلی، لارو شروع به باد کردن و سخت شدن می‌کند.

بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood)

بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood) ۱۳۹۶/۴/۱۰ 11:28:36 AM

بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood) مخصوص نوزادان می‌باشد. عامل آن قارچی به نام آسکوفرا آپیس apis Ascosphaera است. که هم هاگ آن وهم میسیلیوم آن، بیماری‌زاست.

بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia)

بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia) ۱۳۹۶/۴/۷ 9:18:03 AM

بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia) مخصوص زنبورهای بالغ می‌باشد. عامل آن، باکتری سودوموناس آپی سپتیک می‌باشد که یک باکتری گرم منفی و فاقد اسپور است.

بیماری فلج زنبورها

بیماری فلج زنبورها ۱۳۹۶/۴/۳ 11:40:14 AM

بیماری فلج زنبورها به دو صورت حاد و مزمن وجود دارد و مخصوص بالغین است. به این بیماری، لقب «دزدان سیاه» را نیز داده‌اند.

بیماری آکاریوز در زنبورعسل

بیماری آکاریوز در زنبورعسل ۱۳۹۶/۳/۲۹ 11:47:21 AM

عامل بیماری آکاریوز در زنبورعسل کنه‌ای است به نام آکاراپیس وودی یا مایت تراشه ای (Acarapis voodi) که از گونه‌ی کنه‌های گیاهی است، در داخل مجاری تنفسی زندگی می‌کند و یک انگل داخلی به حساب می‌آید.

بیماری نوزاد سنگی یا لارو سنگی (Stone Brood)

بیماری نوزاد سنگی یا لارو سنگی (Stone Brood) ۱۳۹۶/۳/۲۳ 11:18:41 AM

برخی معتقدند بیماری نوزاد سنگی تنها بیماری زئونوز یا قابل انتقال بین انسان و زنبورعسل می‌باشد و می‌تواند در انسان عوارض تنفسی ایجاد کند. خوشیختانه این بیماری به ندرت دیده می‌شود و شیوع چندانی ندارد.

بیماری واروآزیس در زنبورعسل

بیماری واروآزیس در زنبورعسل ۱۳۹۶/۳/۱۶ 1:33:14 PM

بیماری واروآزیس در حال حاضر، مهمترین و احتمالاً گسترده‌ترین آلودگی انگلی به شمار می‌آید. عامل بیماری کنه‌ای بنام واروآ جاکوبسونی می‌باشد. این انگل با چشم غیر مسلح دیده می‌شود.

بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) در زنبورعسل

بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) در زنبورعسل ۱۳۹۶/۳/۴ 10:51:44 AM

بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) یکی از مهم ترین بیماری‌های زنبور عسل در سطح دنیاست. این بیماری بسیار مسری می‌باشد، به طوری که اگر کنترل نشود، می‌تواند کل زنبورداری را نابود کند.

داروهای لازم جهت زمستان گذرانی زنبورعسل

داروهای لازم جهت زمستان گذرانی زنبورعسل ۱۳۹۵/۵/۱۹ 2:32:25 PM

از مهمترین انگل‌های خونی زنبور‌عسل مایت واروا می‌باشد که در صورت عدم مبارزه با آن آسیب جدی به کلنی وارد شده و منجر به از‌بین رفتن آن می‌شود. مبارزه با این انگل باید در اوایل بهار و اوایل پاییز قبل از شروع زمستان‌گذرانی زنبوران انجام بگیرد.

نوار ضد کنه واروآ

نوار آپیستان

نوار آپیستان ۱۳۹۲/۸/۹ 1:11:06 PM

فعالیت و حرکت زنبورها در داخل کندو باعث می‌گردد که بدن آنها با نوار آپیستان تماس یافته و به ماده موثره فلووالینات آغشته گردد و انگل واروا را ازبین ببرد.

عناوین اصلی