• پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)

  پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)

  در پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)، اشکال حاد پنومونی توسط پاستورلا همولیتیکا در گوسفندان بالغ غبرمعمول است مگر عوامل مستعدکننده در محیط وجود داشته باشد.

 • پاستورلوز سپتیسمیک در بره های شیرخوار

  پاستورلوز سپتیسمیک در بره های شیرخوار

  شکل سپتیسمیک پاستورلا Pasteurella (Mannheimia) Septicaemia، توسط M.haemolytica biotype A. و B.trehalosi در بره‌ها از 2 روزگی تا 2 ماهگی و اتفاق می‌افتد و عمدتاً در بره‌های جوان دیده می‌شود که اغلب همراه است با اشکال پنومونیک در سنین بالاتر.

 • اشکال مختلف پاستورلوز در دام

  اشکال مختلف پاستورلوز در دام

  پاستورلا و منهیمیا ارگانیسم‌هایی هستند بتاهمولیتیک، گرم منفی، هوازی، غیرمتحرک بصورت کوکوباسیل در فامیل پاستورلا قرار دارند. این باکتری‌ها در مخاط دستگاه تنفس، گوارش و تناسلی پستانداران قرار دارند.

 • کوندریت حنجره (laryngeal chondritis)

  کوندریت حنجره (laryngeal chondritis)

  کوندریت حنجره (laryngeal chondritis) بیماری انسدادی بخش فوقانی دستگاه تنفس بوده که عمدتاً در سن 1/5 تا 2 سالگی در قوچ‌های پرواری که از کنسانتره بالایی استفاده می‌کنند و ندرتاً هم در میش‌ها دیده می‌شود.

 • تومور آنزئوتیک بینی

  تومور آنزئوتیک بینی

  عامل بیماری تومور آنزئوتیک بینی، رترو ویروسی بنام (enzootic nasal tumour virus (ENTV می‌باشد. بیماری با ترشحات بینی همراه بوده و مجرای بینی در اثر تومور مسدود می‌شود.

 • شروع مصرف فرآورده پروبایوتیکی در ایران

  شروع مصرف فرآورده پروبایوتیکی در ایران

  نخستین فرآورده پروبایوتیکی در ایران پس از انجام آزمایش فارمی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، سرانجام، در سال 81 نزد سازمان دامپزشکی کشور به ثبت رسید و نخستین مرغداری که مصرف آن را آزمود، مرغداری زربال در شمال کشور بود.

 • تجارب مرغداران اروپایی از مصرف پروبایوتیک ها بر بهبود تولید

  تجارب مرغداران اروپایی از مصرف پروبایوتیک ها بر بهبود تولید

  هنگامی که درباره تجربه مرغداران اروپایی از مصرف پروبایوتیک‌ها بحث می‌کنیم، مهم است که این تجارب را در چارچوب آنچه که در دیگر مناطق جهان می‌گذرد قرار دهیم.

 • اسهال در بره ها

  اسهال در بره ها

  اسهال در بره‌ها در تمام سنین مشاهده می‌شود و براساس زمان ابتلاء دلیل بروز آن متفاوت است. اسهال به‌واسطه باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها، آندوتوکسمی‌ها و توکسین‌های غذایی ایجاد می‌شود.

 • کوکسیدیوز (Coccidiosis)در بره ها

  کوکسیدیوز (Coccidiosis)در بره ها

  کوکسیدیوز (Coccidiosis) عمدتاً توسط گونه ایمریا که اختصاصی میزبان خاصی است ایجاد می‌شود برای مثال گونه‌ای که گوسفند را آلوده می‌کند، در بز بیماری ایجاد نمی‌نماید.

 • کلستریدیم سوردلی (Clostridium sordellii)

  کلستریدیم سوردلی (Clostridium sordellii)

  در بره‌های 4 تا 10 هفته‌ای خوردن شیر زیاد حیوان را مستعد به ابتلاء کلستریدیم سوردلی (Abomasitis/metritis) می‌نماید.

 • اسهال خونی (dysentery) بره ها

  اسهال خونی (dysentery) بره ها

  اسهال خونی (dysentery) بره‌ها توسط توکسین‌های بتا و اپسیلن کلستریدیوم پرفرانژنس تیپ B ایجاد می‌شود. بیماری عمدتاً در بره‌های زیر 2 هفته و بیشتر در 2 تا 3 روزگی دیده می‌شود.

 • آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia)

  آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia)

  تیپ C و D کلستریدیوم پرفرنژانس ایجاد آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia) می‌نماید. آنتروتوکسمی تیپ D عمدتاً پس از مصرف دانه‌ها و یا تغییر ناگهانی غذا به غذای بهتر صورت می‌گیرد.

 • نکاتی در ارتباط با گوسفند و بیماری های آن

  نکاتی در ارتباط با گوسفند و بیماری های آن

  گوسفندداری و پروش آن از اولین مشاغلی است که بشر به آن پرداخته است. گوسفندداری زمانی سودآور بوده که بصورت علمی‌و بشکل صنعتی صورت پذیرد.

 • سندرم بره های سست و ضعیف (Floppy Kid Syndrome)

  سندرم بره های سست و ضعیف (Floppy Kid Syndrome)

  سندرم بره‌های سست و ضعیف (Floppy Kid Syndrome) یا سندرم بزغاله چلمن عارضه‌ای است که در 3-14 روزگی رخ می‌دهد این بیماری بدون اسهال قبلی بوده و تا 100% بره‌ها مبتلا هستند.

 • غذای قناری

  تغذیه مناسب قناری

  تغذیه مناسب قناری

  برای اینکه قناری‌ها زندگی طولانی و سلامتی داشته باشند لازم است که رژیم غذایی مناسبی را رعایت کرده که تمام نیازهای غذایی پرنده را فراهم کند.