ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

نصر فریمان

محلول استریل تزریقی Phosphorus + Vitamin B12

فسفرآلی +ویتامین B12 (فسویت پلاس)

فسفرآلی +ویتامین B12 (فسویت پلاس) ۱۳۹۴/۲/۲۲ 4:06:36 PM

هر میلی‌لیتر از محلول تزریقی فسویت پلاس، حاوی 100 میلی‌گرم بوتافسفان و 50 میکروگرم سیانوکوبالامین (ویتامینB12) می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

پودر استریل قابل تزریق Ceftiprin

سفتیوفور 1 گرم (سفتی پرین 1)

سفتیوفور 1 گرم (سفتی پرین 1) ۱۳۹۳/۵/۲۲ 2:33:20 PM

هر ویال داروی سفتی پرین حاوی 1 گرم سفتیوفور می‌باشد که بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتیوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در یک میلی‌لیتر خواهد داشت. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

محلول استریل تزریقی - Iverject

آیورمکتین (آیورجکت)

آیورمکتین (آیورجکت) ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ 4:19:50 PM

هر میلی‌لیتر داروی آیورجکت حاوی 10 میلی‌گرم آیورمکتین فعال می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.

مـحـلـول اسـتـریـل تـزریـقـی - Beplex

ویتامین ب کمپلکس (بپلکس)

ویتامین ب کمپلکس (بپلکس) ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ 2:46:04 PM

ویتامین B کمپلکس جزو ویتامین‌های محلول در آب است. این دارو پس از تزریق عضلانی به راحتی جذب و به سرعت در سراسر بدن منتشر می‌شود. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

بازدید از کارخانه نصر فریمان

بازدید از کارخانه نصر فریمان ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ 3:55:20 PM

شرکت داروسازی نصر تولید محصولات با کیفیت و افزایش رضایت مشتریان را جزو خط مشی خود قرارداده و مدیریت و کارکنان شرکت خود را متعهد به برآورده کردن این خواسته می دانند.

محلول استریل تزریقی - Dexacoid

دگزامتازون (دگزاکوئید)

دگزامتازون (دگزاکوئید) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ 9:17:13 PM

هر میلی‌لیتر داروی دگزاکوئید (دگزامتازون) حاوی 4 میلی‌گرم دگزامتازون به صورت ملح سدیم فسفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - 10 Tetroxy

اکسی تتراسایکلین 10% (تتروکسی 10)

اکسی تتراسایکلین 10% (تتروکسی 10) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ 4:02:52 PM

هر میلی‌لیتر تتروکسی 10 حاوی 100 میلی‌گرم اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Pirocarb

ایمیدوکارب دی پروپیونات (پیروکارب)

ایمیدوکارب دی پروپیونات (پیروکارب) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ 3:51:44 PM

هر میلی‌لیتر از داروی پیروکارب حاوی 120 میلی‌گرم ایمیدوکارب دی پروپیونات معادل 85 میلی‌گرم ایمیدوکارب می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی Menadiovit

منادیون سدیم بی سولفیت (منادیوویت)

منادیون سدیم بی سولفیت (منادیوویت) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ 3:38:03 PM

هر میلی‌لیتر داروی منادیوویت حاوی 100 میلی‌گرم منادیون سدیم بی سولفیت می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Lidonalin

لیدوکائین + نورآدرنالین (لیدونالین)

لیدوکائین + نورآدرنالین (لیدونالین) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ 3:10:38 PM

هر میلی‌لیتر داروی لیدونالین حاوی 20 میلی‌گرم لیدوکائین و 0/08 میلی‌گرم نورآدرنالین می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Magnesiject 40

سولفات منیزیم 40% (مگنزیجکت 40)

سولفات منیزیم 40% (مگنزیجکت 40) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ 2:55:55 PM

هر میلی‌لیتر از مگنزیجکت 40 حاوی 400 میلی‌گرم سولفات منیزیم می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Magnesiject 20

سولفات منیزیم 20% (مگنزیجکت 20)

سولفات منیزیم 20% (مگنزیجکت 20) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ 2:47:17 PM

هر میلی‌لیتر از مگنزیجکت 20 حاوی 200 میلی‌گرم سولفات منیزیم می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Hemazen

دی مینازن اسیچورت (همازن)

دی مینازن اسیچورت (همازن) ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ 11:56:08 PM

هر میلی‌لیتر داروی همازن حاوی 70 میلی‌گرم دی مینازن اسیچورت می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی Fertirelin

گنادورلین (فرتیرلین)

گنادورلین (فرتیرلین) ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ 2:20:33 PM

هر میلی‌لیتر داروی فرتیرلین حاوی 100 میکروگرم گنادورلین به شکل ملح استات می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Phosvit

فسفر (فسویت)

فسفر (فسویت) ۱۳۹۲/۱۱/۹ 12:17:04 AM

هر میلی‌لیتر داروی فسویت حاوی 62 میلی‌گرم کلسیم هیپوفسفیت، معادل 22 میلی‌گرم فسفر می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

1 2 3 4 5 قبلی بعدی 

عناوین اصلی