• هشت نکته مهم در پرورش گاو و گوسفند

  پرورش گاو و گوسفند

  در حرفه پرورش دام همواره لحظاتی پیش ‌می‌آید که استرس بر محیط چیره ‌می‌شود. برای کنترل شرایط استرس‌زایی که‌ می‌توانیم با مدیریت بر آن‌ها غلبه کنیم چه روش‌هایی وجود دارد؟

 • ارزیابی تیپ در گاوهای شیری

  ارزیابی تیپ در گاوهای شیری

  بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکی مرتبط با تولید و توانایی‌های تولیدی گاو را ارزیابی تیپ گاو گویند.

 • وضعیت سیستم پستان گاو

  وضعیت سیستم پستان گاو

  ارزیابی و امتیازدهی به وضعیت سیستم پستان گاو به‌صورتی که در ادامه شرح داده شده، انجام می‌شود.

 • وضعیت ناحیه لگنی گاو

  وضعیت ناحیه لگنی گاو

  وضعیت ناحیه لگنی گاو شامل موارد مورد بررسی در زیر بوده و مجموعاً 20 امتیاز دارد.

 • Importance of Body Condition

  اهمیت شرایط بدنی گاو

  اهمیت شرایط بدنی گاو

  در سال، شش زمان کلیدی وجود دارد که وضعیت بدن دام باید مورد ارزیابی قرار گیرد. این زمان‌ها عبارتند از: اواسط دوره خشکی، زایمان، و تقریبا 45، 90، 180 و 270 روز بعد از شروع شیردهی.

عناوین اصلی