• سگ نژاد نرویژین الکهاند (Norwegian Elkhound)

    سگ نژاد نرویجین الکهاند

    سگ الکهاند نروژی (Norwegian Elkhound) سگی است دلیر با جثه‌ای متوسط، از سگ‌های گونه اشپیتز. سگی است قوی هیکل به شکل چهار گوش که دارای استقامت زیادی می‌باشد و می‌تواند چندین روز تمام وقت به شکار بپردازد.

عناوین اصلی