ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کاه

غنی سازی کاه

غنی سازی کاه ۱۴۰۰/۵/۲ 12:15:10 PM

با عمل‌آوری و غنی‌سازی کاه، ارزش غذایی، قابلیت هضم، خوش‌خوراکی و درصد پروتئین را می‌توان افزایش داد. در این مقاله غنی‌سازی با اوره مورد بررسی قرار گرفته است.

مصرف کاه در تغذیه دام و طیور

مصرف کاه در تغذیه دام و طیور ۱۴۰۰/۳/۲۲ 10:06:01 AM

کاه عبارتست از ساقه خشک شده گیاهان تیره غلات و حبوبات که پس از کوبیدن و جدا کردن دانه بدست می‌آید و در خوراک دام و طیور مصرف می‌شود.

عناوین اصلی