• آنتی بیوتیک Cefactan

    سفکوئینوم (سفاکتان)

    سفالوسپورین ، سفاکتان

    هر ویال از داروی سفاکتان حاوی ۱/۳۵ گرم سفكوئينوم بوده که از گروه سفالوسپورین‌ها و نسل چهارم این گروه می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

عناوین اصلی