ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

وجود اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن گوسفند

وجود اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن گوسفند ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 10:36:09 AM

چنانچه اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن وجود داشته باشد ممکن است که عوارض زیر در حیوان به‌وجود آمده باشد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی