• کاهش هزینه های خوراک با استفاده از آنزیم

    کاهش هزینه های خوراک با استفاده از آنزیم

    به‌دلیل چالش‌های امروزی و افزایش رقابت در بازار، پرورش‌دهندگان خوک و طیور در سرتاسر جهان می‌توانند از پیشرفت‌های جدید تکنولوژی آنزیمی خوراک برای کمک به حذف هزینه‌ها با حفظ تولید، استفاده کنند.

عناوین اصلی