• جرب در شتر

  جرب ساکوپتیک در شتر

  جرب ساکوپتیک (Scabies , djarah , ambarr) بعنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های شتر شناخته شده، این بیماری پوستی مسری وتوام با خارش بوده و عامل آن Sarcoptes scabiei var - cameli می‌باشد.

 • جرب سارکوپتیک در سگ

  جرب سارکوپتیک در سگ

  اگر سگ شما خودش را زیاد بخاراند، ممکن است فکر کنید دچار آلرژی یا کک شده است. اما یکی دیگر از دلایلی که واقعاً باعث خارش سگ می‌شود، جرب است. انواع و اقسام جرب‌ها وجود دارد که جرب سارکوپتیک (sarcoptic mange) از رایج‌ترین آنهاست.

 • جرب سارکوپتیک (Sarcoptic Mange) چیست؟

  جرب سارکوپتیک Sarcoptic Mange

  جرب سارکوپتیک (Sarcoptic Mange) عامل بیماری گال در سگ‌ها هستند و بسیار مسری می‌باشند.

 • درمان های طبیعی برای جرب سارکوپتیک

  درمان‌های طبیعی برای جرب سارکوپتیک

  داروهای مخاطره‌آمیز (و عصبی) که ذکر شد تنها گزینه برای ازبین بردن جرب سارکوپتیک نیستند. می‌توانید از دامپزشک خود درباره برخی درمان‌های طبیعی مشورت کرده یا از روش‌های درمانی زیر کمک بگیرید.

عناوین اصلی