ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند نژاد رومانف (Romanov)

گوسفند نژاد رومانف (Romanov) ۱۳۹۶/۸/۸ 10:55:05 AM

گوسفند رومانوف (Romanov) نژادی از گوسفندان اهلی متعلق به دره ولگای شمالی در شمال شرق مسکو در کشور روسیه می‌باشد. نام این نژاد از دهکده‌ای به همین نام در این منطقه گرفته شده است.