• نکاتی پیرامون تولید پرمیکس

    نکاتی پیرامون تولید پرمیکس

    پرمیکس ترکیبی از ویتامین‌ها، مواد معدنی، دارو، مکمل و کریر است. هدف از تولید، به‌دست آوردن یک ترکیب یکنواخت است.

عناوین اصلی