• راه های رسیدن به امنیت زیستی

  امنیت زیستی

  راه‌های رسیدن به امنیت زیستی شامل اقداماتی است که رعایت آنها منجر به پیشگیری از مخاطرات ناشی از حوادث و نفوذ عوامل بیماری‌زا می‌شود.

 • امنیت زیستی در گله های دام و طیور

  امنیت زیستی در گله

  شیوع بیماری‌ها، زیان‌های مالی فراوانی را به صنعت دام و طیور وارد می‌کند. در جهت به حداقل رساندن این زیان‌ها می‌توان از روش‌های پیشگیرانه چون کنترل عوامل بیماریزا و ناقلین آنها استفاده نمود.

 • بیوسکیوریتی در مرغداری ها

  بایوسکیوریتی در مرغداری

  بیوسکیوریتی یک سری کارهایی است که صاحبان مرغداری‌ها می‌باید برای محافظت از گله مرغ‌های خودشان در برابر بیماری‌ها از آنها آگاه باشند و آنها را انجام دهند.

عناوین اصلی