• ماهی آراپایما گیگاس (Arapaima gigas)

    ماهی آراپایما گیگاس

    ماهی آراپایما گیگاس (Arapaima gigas) از گونه ماهیان آب شیرین بومی رودخانه آمازون و رودخانه ارینکو در آمریکای جنوبی است که اندازه بزرگی داشته و شکارچی خوبی است.

عناوین اصلی