ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

غذای سهره

غذای سهره ها

غذای سهره ها ۱۳۹۸/۹/۲۸ 12:10:46 PM

سهره‌ها در طبیعت از برخی حشرات و دانه‌ها تغذیه می‌کنند اما غذای آنها در قفس می‌تواند شامل موارد زیر باشد.

عناوین اصلی