ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند نژاد دورپر (Dorper Sheep)

گوسفند نژاد دورپر (Dorper Sheep) ۱۳۹۸/۹/۲۷ 12:44:49 PM

گوسفند دورپر (Dorper Sheep) از نژادهای بومی جنوب آفریقاست که حاصل آمیزش نژاد دورست شاخدار و گوسفند سرسیاه پارسی است. نام نژاد «Dorper» ترکیبی Dorset (گوسفند دورست) و Persian (گوسفند پارسی) است.

عناوین اصلی