• گوسفند نژاد رامبویه (Rambouillet)

    گوسفند نژاد رامبویه

    گوسفند نژاد رامبویه (Rambouillet) از نژاد گوسفندان ریزپشم مرینوس اسپانیایی می‌باشد و در فرانسه توسعه یافته است. این گوسفند نژادی دو منظوره است، تولید پشم خوب با لاشه مطلوب و خوب از ویژگی آن است.

عناوین اصلی