ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ استافوردشایر بول تریر (Staffordshire Bull Terrier)

سگ استافوردشایر بول تریر (Staffordshire Bull Terrier) ۱۳۹۸/۴/۱۵ 10:11:31 AM

سگ استافوردشایر بول تریر (Staffordshire Bull Terrier) سگی قدرتمند و عضلانی می‌باشد. غالباً نسبت به افراد جدیدی که می‌بیند خوش‌خلق می‌باشد. با اعضای خانواده رفتار مهربانی دارد اما برای کودکان پیشنهاد نمی‌شود.

عناوین اصلی