• علل باکتریایی سقط جنین

  لپتوسپیروز و سقط جنین دام

  لپتوسپیروز و سقط جنین دام

  عامل بیماری لپتوسپیروز از جنس لپتوسپیرا و یک اسپیروکت هوازی کوچک است. برای رشد این اجرام وجود شرایطی چون آب‌های سطحی، خاک قلیایی و درجه حرارت 20-15درجه سانتی‌گراد لازم است.

 • علائم بالینی و کالبدگشایی لپتوسپیروز

  علائم بالینی و کالبدگشایی لپتوسپیروز

  بیشتر عفونت‌های لپتوسپیرایی در گاو‌های غیر آبستن، تحت بالینی است و تعداد زیادی از دام‌ها بدون بروز نشانه‌های واضح بیماری، عامل بیماری را ازطریق ادرار دفع می‌کنند.

 • همه گیر شناسی لپتوسپیروز

  همه گیر شناسی لپتوسپیروز

  بر اساس تقسیم‌بندی سازمان دامپزشکی کشور، ایران ا لحاظ وقوع لپتوسپیروز به سه منطقه پر خطر، کم خطر و ظاهراً بی‌خطر تقسیم می‌شود.

 • کنترل، پیشگیری و درمان لپتوسپیروز

  کنترل، پیشگیری و درمان لپتوسپیروز

  اولین گام در کنترل بیماری شناسایی منبع عفونت و جلوگیری از انتقال عفونت می‌باشد. منابع عفونت شامل دام‌های با علائم بالینی، جنین‌های سقط شده، جفت، حیوانات وحشی و ... و منابع محیطی مثل آب آلوده می‌باشد.

 • روش های آزمایشگاهی تشخیص لپتوسپیروز

  روش‌های آزمایشگاهی تشخیص لپتوسپیروز

  جهت تعیین میزان شیوع لپتوسپیروز در یک دامپروری لازم است از 15 تا 20 درصد دام‌ها (از سنین مختلف) نمونه‌های خون اخذ و به آزمایشگاه لپتوسپیروز ارسال گردد.

 • بیماری لپتوسپیروز (Leptospirosis)

  بیماری لپتوسپیروز Leptospirosis

  بیماری لپتوسپیروز (Leptospirosis) که با نام‌های تب شالیزار (field fever)، تب جلوی ساقی (pretibial fever) شناخته می‌شود و در ایران به تب بیجار نیز معروف است.

 • واکسن‌های باکتریایی دامی

  واکسن سه ظرفیتی لپتوسپیروز

  واکسن سه ظرفیتی لپتوسپیروز

  واکسن سه ظرفیتی لپتوسپیروز به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه لپتوسپیروز در نشخوارکنندگان و دام‌های حساس به سویه‌های موجود در این واکسن مصرف می‌شود. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

عناوین اصلی