ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

استرونژیلوس های بزرگ اسب (Strongylus spp)

استرونژیلوس های بزرگ اسب (Strongylus spp) ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 2:27:57 PM

استرونژیلوس‌های بزرگ شامل: استرونژیلوس وولگاریس Strongylus vulgaris، استرونژیلوس ادنتاتس Strongylus edentates و استرونژیلوس اکوئینوس Strongylus equinus می‌باشد.

عناوین اصلی