• گواتر و اهمیت ید در تغذیه پرندگان زینتی

    گواتر و اهمیت ید در تغذیه پرندگان زینتی

    افزایش سلول‌های تیروئیدی را گواتر می‌نامند. در این حالت غدد تیروئیدی در حقیقت بزرگ می‌گردند، این شرایط در همه گونه‌های پرندگان شامل پرندگان وحشی، کبوتر‌ها، قناری‌ها، طوطی‌ها و مرغ‌عشق‌ها به کرار دیده شده است.

عناوین اصلی