• ماهی شارک آلبینو (albino shark)

    ماهی شارک آلبینو

    ماهی شارک کرم و نوع آلبینو (albino shark) نسبت به به سایر شارک‌ها از سایز کوچک‌تری برخوردارند و بسیار آرام‌تر از بقیه هستند، نشانه بارز شارک آلبینو نوع خاص چشم ماهی است که گونه کرم معمولی فاقد این خصیصه می‌باشد.

عناوین اصلی