ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سنگ مثانه سگ

سنگ مثانه در سگ

سنگ مثانه در سگ ۱۳۹۷/۱۰/۸ 8:41:48 PM

سنگ مثانه (Bladder stones) ناشی از کریستال‌هایی از مواد معدنی است که در ادرار تشکیل می‌شود. این کریستال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که غلظت نمک در ادرار زیاد باشد و همچنین سطح پی‌اچ (pH)، یعنی غلظت یون هیدروژن، برای کمک به تشکیل کریستال‌ها مناسب باشد.

عناوین اصلی