ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

colic

بیماری کولیک، علل ایجاد و نحوه درمان آن در اسب

بیماری کولیک، علل ایجاد و نحوه درمان آن در اسب ۱۳۹۴/۳/۹ 4:20:00 PM

اسبداران معتقدند از زمانی که اسب بوده و هست، کولیک هم بوده و خواهد بود. میزان مرگ و میر اسبها از کولیک، از هر بیماری بیشتر میباشد. این سئوال پیش می آید که کولیک چیست و چگونه و چرا ایجاد میشود.

عناوین اصلی