ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کبد

سندرم کبد چرب در گاو

سندرم کبد چرب در گاو ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ 6:02:02 PM

سندرم کبد چرب بیماری گاوهای چاقی است که چند روز تا زایمان آنها باقی مانده است. مهمترین راه برای پیشگیری از بروز این عارضه طراحی یک برنامه غذایی صحیح و کامل است.

بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند

بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند ۱۳۹۶/۳/۱۳ 12:49:37 PM

لپتین یک هورمون پروتئینی كه به طور عمده توسط بافت چربی سنتز می‌شود. با توجه به نقش لپتین در تنظیم اشتها، میزان بافت چربی و تركیب بدن استفاده از آن در سرعت بخشیدن به میزان رشد و كاهش میزان چربی لاشه گوسفند مدنظر است.

عناوین اصلی