ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پاک کننده ها (دترجنت ها)

پاک کننده ها (دترجنت ها) ۱۳۹۷/۶/۲۲ 12:21:16 PM

هر ماده شیمیایی که دارای خواص نفوذ، پخش‌کنندگی، امولسیون کنندگی، خیس‌کنندگی و پایین آوردن کشش سطحی باشد دارای خاصیت پاک‌کنندگی نیز می‌باشد.

عناوین اصلی