• سگ لابرادور هاسکی (Labrador Husky)

    سگ لابرادور هاسکی

    سگ لابرادور هاسکی یک نژاد شناخته نشده است. او مخلوط لابرادور با هاسکی نمی‌باشد، او یک نژاد خالص از سواحل لابرادور می‌باشد.

عناوین اصلی