• اسب نژاد فرنچ تروتر (french trotter horse)

    اسب نژاد فرنچ تروتر

    فرانسه، کشوری با سابقه طولانی در مسابقه یورتمه در خارج از ایالات متحده است. این کشور اسب‌های هاف برد، نورفوک استار و تروتر را با آمیزش اسب‌های انگلیسی و هیبریدها با مادیان قوی نورمن گسترش داد.

عناوین اصلی