ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Maine Anjou cattle

گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou)

گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou) ۱۳۹۷/۱/۲۲ 10:10:18 AM

منشأ گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou) کشور فرانسه می‌باشد. ماین آنجو حاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است.

عناوین اصلی