ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Herford cattle

گاو نژاد هرفورد (Hereford)

گاو نژاد هرفورد (Hereford) ۱۳۹۷/۱/۳ 10:15:39 PM

منشأ گاو نژاد هرفورد (Hereford) از بخش هرفورد در انگلستان می‌باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم، پاها و دم افشان نیز سفیدرنگ می‌باشد.

عناوین اصلی