ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

jersey cattle

گاو نژاد جرزی (jersey cattle)

گاو نژاد جرزی (jersey cattle) ۱۳۹۶/۱۱/۸ 10:07:41 AM

نژاد جرزی (jersey cattle) کوچکترین نژاد گاو شیری است. شیر جرزی در مقایسه با سایر نژادها بیشترین درصد چربی و همچنین مواد جامد بدون چربی را دارد.

عناوین اصلی