• اسب نژاد بلنایز (boulonnais horse)

  اسب بلنایز

  اسب نژاد بولنایز (boulonnais horse) اسبی رام با رفتار ملایم و زیباترین نژاد اسب سنگین وزن است که به زمان رومیان بر می‌گردد. این اسب بومی‌شمال غرب فرانسه است و مانند اسب پرچرون به شدت تحت تاثیر اسب‌های نژادهای شرقی بوده است.

 • اسب نژاد برتن (Breton horse)

  اسب نژاد برتن

  اسب نژاد برتن (Breton horse) دارای اندام‌های حرکتی کوتاه و جثه ای بزرگ بوده و بسیار فعال است. حرکات یورتمه ای مخصوص به خود را دارد خصوصیاتی که بیانگر وجود خون اسب نورفوک روداستار و اسب عرب در این نژاد است.

 • اسب نژاد پرچرون (percheron horse)

  اسب نژاد پرچرون

  اسب نژاد پرچرون (percheron horse) ظریف، زیبا و سبک است و از منطقه لاپارچ در جنوب نرماندی منشا گرفته است. اجداد این اسب اسب‌های عربی بودند که اعراب شمال آفریقا آنها را به اروپا آوردند.

 • اسب نژاد فرنچ تروتر (french trotter horse)

  اسب نژاد فرنچ تروتر

  فرانسه، کشوری با سابقه طولانی در مسابقه یورتمه در خارج از ایالات متحده است. این کشور اسب‌های هاف برد، نورفوک استار و تروتر را با آمیزش اسب‌های انگلیسی و هیبریدها با مادیان قوی نورمن گسترش داد.

 • اسب چوال د سل فرانسیس (chaol de selle francais horse)

  اسب چوال د سل فرانسیس

  فرانسه همیشه در پرورش اسب ورزشی جدید پیشرو بوده و اسب چوال د سل فرانسیس (اسب سدل فرانسوی) یکی از آمیزش‌های اسب‌های خون گرم موفق در قرن بیستم بوده است.

 • اسب نژاد آردنایز (ardennais horse)

  اسب نژاد آردنایز

  اسب نژاد آردنایز (ardennais horse) یکی از متمایزترین اسب‌های سنگین جهان قدرتمند ولی به طور استثنایی رام و مطیع است.

 • اسب نژاد کامارگو (camargue horse)

  اسب نژاد کامارگو

  اسب نژاد کامارگو (camargue horse) اسب کوچک و پر طاقت کامارگو منشا باستانی دارد و بومی زمین‌های بایر و آب و هوای بد دلتای رون در جنوب فرانسه است و تا ژانویه سال 1968میلادی به عنوان یک نژاد شناخته نمی‌شد.

 • اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse)

  اسب نژاد نورمن کاب

  اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse) اسب کاری سبکی است که هنوز در مزارع کوچک منطقه لامانش در نرماندی وجود دارد.

 • اسب نژاد آری جیوس (Ariegeois Horse)

  اسب نژاد آری‌جیوس

  اسب نژاد آری‌جیوس اسبی از دوران عهد باستان است و در کوه‌های پیرنه در جنوب غرب فرانسه زندگی می‌کند.

 • اسب نژاد آنجلو عرب (Anglo-Arab)

  نژاد آنجلو عرب

  منشأ اسب نژاد آنجلو عرب (Anglo-Arab) اسب‌های عرب و تروبرد هستند ولی این نژاد بزرگتر از اسب عرب خالص است.

عناوین اصلی