ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسهال ای کلای

اسهال ای کلای ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ 10:46:30 AM

اسهال ای‌کلای یکی از عوامل مرگ بره وبزغاله‌های تازه متولد شده می‌باشد.

عناوین اصلی