ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

میاز

میازیس در گوسفند (Blowfly strike)

میازیس در گوسفند (Blowfly strike) ۱۳۹۹/۲/۶ 12:47:55 PM

میازیس (Blowfly strike) بیماریی است ناشی از حضور لارو مگس‌ها در بافت‌های زنده و یا مرده بدن که این ورود و حضور لارو ممکن است از طریق زخم و جراحات پوستی و یا از طریق حفرات طبیعی بدن صورت گیرد.

آشنایی با میازیس در دام

آشنایی با میازیس در دام ۱۳۹۶/۸/۱۴ 11:23:19 AM

به آلودگی اندام‌ها یا بافت‌های بدن حیوانات یا انسان با مراحل نوزادی مگس‌ها، میاز یا میازیس می‌گویند.

عناوین اصلی