• انسداد مقعد (Pasty Vent) و راه های پیشگیری آن

  انسداد مقعد Pasty Vent در جوجه ها

  انسداد مقعد (Pasty Vent) حالتی است که در اثر استرس در جوجه‌هایی که به‌تازگی به مرغداری رسیده‌اند پیش می‌آید.

 • تغذیه و نگهداری جوجه پرندگان به روش دستی

  تغذیه و نگهداری جوجه پرندگان به روش دستی

  تغذیه دستی جوجه پرندگان تنها یک راهکار جایگزین برای جوجه پرندگانی است که از پدر مادر خود جداسازی شده‌اند، تغذیه دستی جوجه پرندگان دارای مزایای خاصی است.

 • عفونت کیسه زرده

  عفونت کیسه زرده

  میکروارگانیسم‌های مختلفی باعث آلودگی و عفونت کیسه زرده می‌شوند. باکتری E.coli سردسته اجرام میکروبی در عفونت زرده است که هم می‌تواند ازطریق عفونت اویدوکت و هم از طریق آلوده شدن پوسته تخم‌مرغ باشد.

عناوین اصلی