• رفع هایپوکالمی در دام

    پتاسیم زوفاکپ

    پتاسیم زوفاکپ

    پتاسیم زوفاکپ محصول مناسبی جهت رفع کاهش سطح پتاسیم خون در دام‌های مبتلا به آلکالوز متابولیک و یا هایپوکالمی است. این دارو محصولی از شرکت زوفا پرنیان پارس می‌باشد.

عناوین اصلی