ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تأثیر استرس یا تنش گرمایی روی تولید مرغداری‌ها (بخش نخست)

تأثیر استرس یا تنش گرمایی روی تولید مرغداری‌ها (بخش نخست) ۱۳۹۷/۱۰/۵ 10:11:46 AM

با اینکه آزمایش‌های بسیار نشان داده‌اند که استرس گرمایی روی آسایش و تولید مرغ‌ها تأثیر منفی جدی می‌گذارد، اما هنوز به آزمایش‌های بیشتری نیاز داریم تا به درستی پی ببریم که این تأثیرات منفی چگونه پدید می‌آیند، و دخالت ما برای کنترل، و کاستن از اثر آنها باید چگونه باشد.

استرس گرمایی در مرغداری‌ها (بخش اول)

استرس گرمایی در مرغداری‌ها (بخش اول) ۱۳۹۷/۵/۲۴ 9:53:18 AM

مرغ‌ها برای سر کردن با دمای بالاتر از سطح تحمل خود واکنش‌های رفتاری و متابولیکی نشان می‌دهند. پیامد استرس گرمایی، کاهش تولید و بیماری و گاهی تلفات گسترده است.

اهمیت تراکم در مرغداری

اهمیت تراکم در مرغداری ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 10:51:39 AM

تراکم مناسب در مرغداری در یکنواختی و رشد مناسب آن تأثیر قاطع دارد. تعداد جوجه در واحد سطح بستگی به وزن و جثه آن‌ها دارد.

برنامه حرارتی در مرغداری

برنامه حرارتی در مرغداری ۱۳۹۶/۹/۲۰ 12:07:56 PM

به طور کلی اصل اساسی در تنظیم حرارت سالن مرغداری، راحتی و آسایش جوجه است. راحتی و آسایش جوجه هم یعنی این که جوجه دهن نزند، بال‌هایش را از هم باز نکند و در یک جا جمع نشوند تا حداکثر پراکندگی یکنواخت را در سطح سالن داشته باشند.

عناوین اصلی