• بزهای چندقلوزا صاحبشان را میلیونر کردند

    بز چندقلوزا و میلیونری

    آقای افضلی کارآفرین ایلامی با پرورش گوسفند و بز چندقلوزا به درآمد میلیونی رسید. وی که برای ۴ نفر از اعضای خانواده خود هم اشتغال‌زایی کرده، ماهانه بیش از ۴ میلیون تومان درآمد دارد.

عناوین اصلی