• آشنایی با ویروس لوسمی گربه ها یا FeLV

    لوسمی گربه‌

    Feline leukemia virus یا ویروس لوسمی گربه (نوعی سرطان خون) یا به اصطلاح ویروس سرطان خون گربه در سال 1964 در اسکاتلند شناخته شد این ویروس از خانواده رتروویروس هم خانواده عامل ایدز گربه‌ها و در ایران نیز شیوع دارد.

عناوین اصلی