ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

کلی سپتی سمی هموراژیک فوق حاد در شترمرغ

کلی سپتی سمی هموراژیک فوق حاد در شترمرغ ۱۳۹۸/۶/۵ 12:16:26 PM

یکی از بیماری‌هایی که به دفعات در مزارع پرورش شترمرغ کشور مشاهده می‌شود و خسارات مالی فراوانی را به این مزارع وارد می‌کند، کلی سپتی‌سمی می‌باشد. عامل این بیماری، باکتری اشریشیاکلی است.

عفونت های باکتریایی در شترمرغ

عفونت های باکتریایی در شترمرغ ۱۳۹۸/۲/۲۲ 3:37:23 PM

علت اصلی آلودگی‌های باکتریایی بهداشت ضعیف در اتاق گرمخانه، بستر و هچری و جایگاه نگهداری جوجه‌ها می‌باشد درنتیجه رعایت اکید بهداشت نقش کلیدی در پرورش شترمرغ دارد.

بیماری سل در شترمرغ

بیماری سل در شترمرغ ۱۳۹۸/۲/۱۹ 1:31:06 PM

در صنعت پرورش شترمرغ موارد بروز سل بصورت تک‌تک و بخصوص در پرندگان مسن‌تر دیده می‌شود باسیل سل در خاک، کود و بستر سال‌ها باقی می‌ماند.

گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis در شترمرغ

گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis در شترمرغ ۱۳۹۸/۲/۱۹ 11:07:44 AM

باکتری گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis عمدتاً جوجه‌ها را در سن 10 روز تا 6 هفته مبتلا می‌نماید. این باکتری در دیواره معده شترمرغ‌های مرده یافت شد که بنظر می‌رسد موجب تضعیف و ناتوانی عضلات معده می‌شود.

انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى)

انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى) ۱۳۹۸/۲/۱۹ 10:44:08 AM

کلستریدوم‌ها تقریباً در تمام خاک‌ها و گیاهان علوفه‌اى در غلظت‌های پائین وجود دارند. کلستریدیوم پرفرنژانس و نیز گاهى کلستریدیوم کولینوم C.colinum ممکن است شترمرغ را در هر سنى درگیر نموده و سبب تلفات شوند.

مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ ۱۳۹۸/۲/۱۸ 2:58:32 PM

بیماری مسمومیت خونى Sepsis غالباً درجوجه‌ها و اغلب در اثر آنتریت‌های کلی باسیلی ایجاد می‌شود. رعایت اکید بهداشت و ارتقاء سطح ایمنی گله معیارهای اساسی در پیشگیری ازوقوع این بیماری می‌باشند.

آنژین های کلی باسیلی در شترمرغ

آنژین های کلی باسیلی در شترمرغ ۱۳۹۸/۲/۱۸ 2:52:39 PM

برای جوجه‌هایی که در گرم‌خانه از تخم خارج می‌شوند آنژین‌های کلی باسیلی یکی از بیماری‌های معمول در طول هفته‌های اول زندگی می‌باشد.

عناوین اصلی