• انواع بیماری های شترمرغ

  انواع بیماری های شترمرغ

  یکی از حیواناتی که اخیرا امـورد توجه پرورش‌دهندگان قرار گرفته است، شترمرغ می‌‌باشد. شترمرغ نیز مانند حیوانات دیگر در معرض بیماری‌ها و عفونت‌های مختلفی می‌باشد. در مقاله پیش رو شـما بـا مهمترین بیماری‌های شترمرغ آشنا می‌شوید.

 • کلی سپتی سمی هموراژیک فوق حاد در شترمرغ

  کلی سپتی‌سمی هموراژیک فوق حاد در شترمرغ

  یکی از بیماری‌هایی که به دفعات در مزارع پرورش شترمرغ کشور مشاهده می‌شود و خسارات مالی فراوانی را به این مزارع وارد می‌کند، کلی سپتی‌سمی می‌باشد. عامل این بیماری، باکتری اشریشیاکلی است.

 • عفونت های باکتریایی در شترمرغ

  عفونت‌های باکتریایی در شترمرغ

  علت اصلی آلودگی‌های باکتریایی بهداشت ضعیف در اتاق گرمخانه، بستر و هچری و جایگاه نگهداری جوجه‌ها می‌باشد درنتیجه رعایت اکید بهداشت نقش کلیدی در پرورش شترمرغ دارد.

 • عفونت های ویروسی در شترمرغ

  عفونت‌های ویروسی در شترمرغ

  عفونت‌های ویروسی در شترمرغ شامل مواردی است که در این خبر بررسی خواهد شد.

 • انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى)

  انتریت نکروزان شترمرغ

  کلستریدوم‌ها تقریباً در تمام خاک‌ها و گیاهان علوفه‌اى در غلظت‌های پائین وجود دارند. کلستریدیوم پرفرنژانس و نیز گاهى کلستریدیوم کولینوم C.colinum ممکن است شترمرغ را در هر سنى درگیر نموده و سبب تلفات شوند.

 • شترمرغ، عفونت و بیماری ها

  شترمرغ، عفونت و بیماری‌ها

  شترمرغ نیز مانند حیوانات دیگر در معرض بیماری‌ها و عفونت‌های مختلفی می‌باشد.

 • بیماری سل در شترمرغ

  بیماری سل در شترمرغ

  در صنعت پرورش شترمرغ موارد بروز سل بصورت تک‌تک و بخصوص در پرندگان مسن‌تر دیده می‌شود باسیل سل در خاک، کود و بستر سال‌ها باقی می‌ماند.

 • گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis در شترمرغ

  گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis

  باکتری گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis عمدتاً جوجه‌ها را در سن 10 روز تا 6 هفته مبتلا می‌نماید. این باکتری در دیواره معده شترمرغ‌های مرده یافت شد که بنظر می‌رسد موجب تضعیف و ناتوانی عضلات معده می‌شود.

 • آنژین های کلی باسیلی در شترمرغ

  آنژین‌های کلی باسیلی در شترمرغ

  برای جوجه‌هایی که در گرم‌خانه از تخم خارج می‌شوند آنژین‌های کلی باسیلی یکی از بیماری‌های معمول در طول هفته‌های اول زندگی می‌باشد.

 • مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

  مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

  بیماری مسمومیت خونى Sepsis غالباً درجوجه‌ها و اغلب در اثر آنتریت‌های کلی باسیلی ایجاد می‌شود. رعایت اکید بهداشت و ارتقاء سطح ایمنی گله معیارهای اساسی در پیشگیری ازوقوع این بیماری می‌باشند.

عناوین اصلی