ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

انگل ماهی

انگل آرگولوس (Argulus) در ماهی

انگل آرگولوس (Argulus) در ماهی ۱۳۹۶/۵/۲۸ 10:21:23 AM

آرگولوس متعلق به رده سخت‌پوستان و خانواده آرگولیده می‌باشد. و یا شپشک ماهی The fish louse یکی از انگل‌های سخت پوست انواع ماهیان آب شیرین، لب شور و دریایی است.

انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)

انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus) ۱۳۹۶/۴/۱۳ 10:00:33 AM

انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)کرم قلاب‌دار آبشش ماهی است و یک اندامی بنام Haptor در قسمت حلق برای چسبیدن به میزبان دارد.

میکسوبولوس سربرالیس (Myxozoma cerberalis)

میکسوبولوس سربرالیس (Myxozoma  cerberalis) ۱۳۹۶/۴/۷ 9:18:17 AM

یک بیماری مزمن خطرناک است که عمدتاً در قزل‌آلاهایی که در استخرهای خاکی پرورش داده می‌شوند بخصوص در مرحله نوزادی رخ می‌دهد. عامل این بیماری هاگ با اسپور تک یاخته‌ای بنام میکسوبولوس سربرالیس و یا بیماری چرخش (Whirling disease) می‌باشد.

انگل دیپلو ستوموم (Diplostomum) در ماهی

انگل دیپلو ستوموم (Diplostomum) در ماهی ۱۳۹۶/۴/۴ 4:19:02 PM

اسامی دیگر انگل دیپلو ستوموم کوری انگلی و کاتراکت انگلی است متا سرکر (نوزاد) آن در عدسی چشم ماهی زندگی می‌کند. اگر تعداد آنگل زیاد باشد حالت کدورت چشم ایجاد می‌شود.

انگل لرنه آ (Lernaea or Anchor Worm)

انگل لرنه آ (Lernaea or Anchor Worm) ۱۳۹۶/۳/۳۱ 9:31:29 AM

در لرنه آی بالغ ماده، تخم‌های رسیده در کیسه تخمدان شکل گرفته و طی دو دوره رهاسازی تخم‌ها (به فاصله 24 ساعت) حدود 700 نوزاد (نائوپلی) آزاد می‌شود.

انگل تریپا نوزما (Tripanozoma) در ماهی

انگل تریپا نوزما (Tripanozoma) در ماهی ۱۳۹۶/۳/۳۰ 10:31:42 AM

انگل تریپانوزوما سرده‌ای شاخص از‌trypanosome ها است. گونه‌های مختلفی از این سرده وجود دارد که مهره‌داران متفاوتی از جمله انسان را آلوده می‌کند.

انگل هگزامیتا (Hexamita) در ماهی

انگل هگزامیتا (Hexamita) در ماهی ۱۳۹۶/۳/۲۲ 9:43:39 AM

هگزامیتا یک انگل تاژکدار می‌باشد که به عنوان فلور طبیعی روده ماهیان به ویژه آزاد ماهیان وجود دارد. در ماهی‌های آکواریومی نیز رشد می‌کند و سبب سوء‌هاضمه می‌شود و معمولاً با علائمی چون ایجاد چاله‌هایی در سر (Hole in the Head) و اطراف چشم ماهی همراه است.

بررسی آلودگی انگلی در اندام های مختلف ماهی اسکار

بررسی آلودگی انگلی در اندام های مختلف ماهی اسکار ۱۳۹۶/۲/۱۶ 3:23:32 PM

ماهی اسکار (Astronotus Ocellatus) از زیباترین ماهی‌های آب شیرین است. تکثیر و پرورش ماهی آکواریومی به علت داشتن ظاهر زیبا، اندازه کوچک ونگهداری آسان اخیراً از رونق چشمگیری داشته، لذا از نظر آلودگی انگلی دارای اهمیت زیاد می‌باشند.

انگل کریپتوبیا برانشیالیس (cryptobia Branchialis)

انگل کریپتوبیا برانشیالیس (cryptobia Branchialis) ۱۳۹۶/۲/۹ 11:15:01 AM

جنس کریپتوبیا (Genus cryptobia lidy , 1846) جنس کریپتوبیا از شایع‌ترین تک یاخته‌های انگلی تاژک‌دار است. گونه‌های متعددی ازاین جنس باعث آلودگی و بروز بیماری کریپتوبیوزیس در ماهیان اقتصادی آب شیرین و شور دنیا می‌شوند.

انگل اپیستیلیس (Epystilis)

انگل اپیستیلیس (Epystilis) ۱۳۹۶/۲/۲ 10:12:31 AM

انگل اپیستیلیس (Epystilis) ماهی را به عنوان مکان زندگی و یک روش حمل و نقل استفاده می‌کند و کمتر به عنوان انگل شناخته می‌شود و هم در آب شیرین و هم در آب شور زندگی می‌کند.

عناوین اصلی