• ماهی سیکلید پروکسیموس (Geophagus)

    ماهی سیکلید پروکسیموس

    ماهی سیکلید پروکسیموس دارای بدنی زیتونی یا بنفش- خاکستری است و پوزه‌ای کشیده دارد. خال‌های قرمزی بر روی بدن این ماهی دیده می‌شود. این خال‌های قرمز در طبیعت بسیار شفاف‌تر و نمایان‌ترند. اما در آکواریوم رنگ کمتری دارند.

عناوین اصلی