• ماهی سیکلید نانوکرومیس (Nanochromis Cichlid)

    ماهی سیکلید نانوکرومیس

    ماهی سیکلید نانوکرومیس ماده دارای رنگ‌بندی زیباتری نسبت به ماهی نر است. ماهی ماده دارای رنگ تیره همراه با لکه‌های سفید بر روی بدن است. همچنین در زمان جفتگیری، رنگ قرمزی در زیر شکم ماهی ماده ظاهر می‌شود.

عناوین اصلی