ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Alluaud’s Haplo

ماهی سیکلید‌ هاپلو (Alluaud’s Haplo)

ماهی سیکلید‌ هاپلو (Alluaud’s Haplo) ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ 10:24:43 AM

ماهی سیکلید ‌هاپلو معمولاً آب‌های کم‌سطح را برای زندگی خود انتخاب می‌کند. مکان‌هایی که در آن‌ها تخته سنگ و گیاه و شاخه‌های نی یافت می‌شود. سیکلید‌ هاپلو در گروه‌های شش تا هفت تایی شامل یک ماهی نر و پنج یا شش ماهی ماده زندگی می‌کنند.

عناوین اصلی