• ماهی سیکلید ماکرو پرتقالی (Red Zebra African Cichlid)

    سیکلید ماکرو پرتقالی

    ماهی سیکلید ماکرو پرتقالی (Red Zebra African Cichlid) نوع دیگری از سیکلیدهای ماکرو است که دارای رنگ قرمز مایل به نارنجی زیبایی است. زیستگاه این ماهی دریاچه مالاوی است.

عناوین اصلی