ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کاراکال

حیوان درنده شهداد توسط دوربین ها هم شناسایی نشد!

حیوان درنده شهداد توسط دوربین ها هم شناسایی نشد! ۱۳۹۵/۷/۱۷ 10:34:05 AM

سه ماه پیش مردم شهداد با لاشه دام‌هایی مواجه شدند که به طرز عجیبی دریده شده بودند، لاشه‌هایی که فقط دل و جگرشان خورده شده بود. نوع دریده شدن دام‌ها باعث شد اسم هیولای جگرخوار را بر حیوان مورد نظر بگذارند.

عناوین اصلی