• ممنوعیت صید ماهی خلیج فارس

    ممنوعیت صید ماهی خلیج فارس

    صید ماهی در خلیج فارس به صورت چهار فصل و آخرین دریابست مربوط به سال ۹۴ است که در آن سال "دریابست" مدت ۲۸ روز ادامه داشت.

  • بنادر، کانون های اقتصادی می شوند

    در راستای واگذاری بنادر صیادی به بخش خصوصی، افزایش کیفیت و بالا بردن کارکردهای اقتصادی این بخش مدنظر است و در برنامه پنجم توسعه، امیدواریم که شاهد تبدیل بنادر به کانون های اقتصادی یا شهرک های صنعتی باشیم.

  • حفظ ذخایر آبزیان با طرح«دریابست»/تکذیب حضور ژاپنی ها در خلیج فارس

    یکی از برنامه های مهم برای حفظ ذخایر آبزیان در دریا، اجرای طرح دریابست است که امسال از ۱۵ تیرماه تا زمان آغاز صید میگو اجرا می‌شود، با اجرای این طرح، تردد تمامی شناورها در دریا ممنوع می‌شود.

عناوین اصلی