ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

طرح دریابست

ممنوعیت صید ماهی خلیج فارس

ممنوعیت صید ماهی خلیج فارس ۱۳۹۶/۴/۱۹ 9:22:02 AM

صید ماهی در خلیج فارس به صورت چهار فصل و آخرین دریابست مربوط به سال ۹۴ است که در آن سال "دریابست" مدت ۲۸ روز ادامه داشت.

بنادر، کانون های اقتصادی می شوند

بنادر، کانون های اقتصادی می شوند ۱۳۹۴/۶/۳۱ 4:37:03 PM

در راستای واگذاری بنادر صیادی به بخش خصوصی، افزایش کیفیت و بالا بردن کارکردهای اقتصادی این بخش مدنظر است و در برنامه پنجم توسعه، امیدواریم که شاهد تبدیل بنادر به کانون های اقتصادی یا شهرک های صنعتی باشیم.

عناوین اصلی