ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان

فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان ۱۳۹۸/۱/۱۰ 10:29:18 AM

محققین آمریکایی دریافته‌اند که ارتباطی منطقی میان فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان در انسان وجود دارد. به نظر می‌رسد تا محققین در حال یافتن ارتباطی منطقی میان رخداد برخی از انواع سرطان و فعالیت در مزارع پرورش طیور می‌یابند.

پرورش کبک (قسمت دوم)

پرورش کبک (قسمت دوم) ۱۳۹۵/۷/۱۰ 9:54:01 AM

یک مزرعه پرورش کبک، باتوجه به نوع و سیستم پرورش، می‌بایستی دارای قسمت‌های مختلفی باشد که در مقاله پیش‌رو به آنها اشاره خواهیم کرد.

امنیت زیستی در مزارع پرورش طیور بر پایه شناسایی و رفع منابع آلودگی

 امنیت زیستی در مزارع پرورش طیور بر پایه شناسایی و رفع منابع آلودگی ۱۳۹۴/۷/۸ 12:25:49 PM

یکی از اولین اصولی که برای مبارزه آلودگی باید در نظر گرفته شود، منابع آلودگی و نحوه ورورد آنها است. از جمله منابع آلودگی می توان به منابع انسانی، وسایط نقلیه، پرندگان بومی و مهاجر، میکرو ارگانیسم‌های نهفته اشاره کرد.

عناوین اصلی