• جمع آوری نمونه جهت جداسازی مایکوپلاسما یا یوریاپلاسما

  جمع آوری نمونه جهت جداسازی مایکوپلاسما یا یوریاپلاسما

  برای جداسازی ارگانیسم‌های مایکوپلاسما یا یوریاپلاسما، سوآب‌های داکرون یا پلی استر برای جمع‌آوری نمونه از فرج و واژن نیاز است. سوآب باید بلافاصله در محیط انتقال بدون چارکول غوطه‌ور شده و منجمد شود.

 • علل باکتریایی سقط جنین

  عفونت مایکوپلاسمایی و یوریا پلاسمایی و سقط جنین

  عفونت مایکوپلاسمایی و یوریا پلاسمایی و سقط جنین

  گونه‌های مایکوپلاسما و یوریا پلاسما دای ورزوم هر دو متعلق به خانواده مایکوپلاسماتاسه بوده و ارگانیسم‌های چندشکلی بدون دیواره سلولی و کوچک (قطر 0/8 – 0/3 میکرون) هستند.

 • پلوروپنومونی واگیر بزها

  پلوروپنومونی واگیر بز‌ها

  مایکوپلاسما کاپری کولوم تحت گونه کاپری پنومونیه عامل پلوروپنومونی واگیر بز‌ها، بیماری خاص بز‌ها است که شدیداً واگیردار و کشنده است. گوسفندان ظاهراً نسبت به عفونت طبیعی با این جرم مقاوم هستند.

 • تأثیر باکتری مایکوپلاسمای سینوویا روی سلامت مرغ های تخمگذار

  تأثیر باکتری مایکوپلاسمای سینوویا روی سلامت مرغ‌های تخمگذار

  نوع MS مایکوپلاسما (مایکوپلاسمای سینوویا)، شایع‌تر است و بیماریزای رایج در مرغداری‌های تخمگذار، در سنین مختلف جوجه‌ها و مرغ‌ها است.

 • نکات مهم در مورد ورم پستان مایکوپلاسمایی

  نکات مهم در مورد مایکوپلاسموزیس

  در این نوشته به برخی نکته‌های مهمی که درمورد بیماری مایکوپلاسموزیس (بخصوس ورم پستان مایکوپلاسمایی) باید به آنها آگاه باشید، خواهیم پرداخت.

 • فرم چشمی مایکوپلاسما

  کراتوکونژنکتویت مایکوپلاسمایی

  مایکوپلاسما بویس می‌تواند در گوساله‌ها ایجاد کراتوکونژنکتویت نیز بنماید. کراتوکونژنکتویت مایکوپلاسمایی (Mycoplasma conjunctivae) در بز و گوسفند شایع می‌باشد.

 • فرم تناسلی مایکوپلاسما

  فرم تناسلی مایکوپلاسما

  تزریق تجربی مایکوپلاسما بداخل رحم سب سالپنژیت، آندومتریت و سالپنژو پریتونیت به‌همراه چسبندگی تخمدان‌ها می‌شود.

 • اوتیت مایکوپلاسمایی

  اوتیت مایکوپلاسمایی

  مایکوپلاسما ایجاد اوتیت می‌نماید و به‌همراه سایر اشکال نظیر فرم پنومونیک، ورم پستانی و آرتریتی تولید بیماری وابسته به مایکوپلاسما "Mycoplasma bovis associated disease“ را می‌نماید.

 • پنومونی مایکوپلاسمایی

  پنومونی مایکوپلاسمایی

  شکل پنومونیک بیماری مایکوپلاسموز شبیه به سایر پنومونی‌هاست. تب، بی‌اشتهایی، ترشحات بینی، سرفه و افزایش حرکات تنفس و همزمان در برخی از موارد اوتیت مدیا و آرتریت دیده می‌شود.

 • آرتریت مایکوپلاسمایی

  آرتریت مایکوپلاسمایی

  اگرچه شکل آرتریتی مایکوپلاسما عمدتاً در گوساله‌ها دیده می‌شود ولی گاهاً در گاوهای بالغ هم رویت می‌شود. مبتلایان به‌شدت دچار لنگش گشته مفاصلشان و غلاف تاندون‌های آنها متورم شده و درجه حرارت بدن افزایش می‌یابد.

 • اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما

  اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما

  ورم پستان در اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما را می‌توان ازروی علائم کلینیکی و اختصاصاتی که دارد از سایر ورم پستان‌ها مثل استافیلوکوکی و استرپتوکوکی تفریق داد.

 • اشکال بیماری مایکوپلاسموزیس

  اشکال بیماری مایکوپلاسموزیس

  اشکال بیماری مایکوپلاسموزیس به دوشکل کلینیکی و تحت کلینیکی وجود دارد. گاوها در هر رده تولیدی اعم از شیری، خشک و تلیسه‌های نابالغ مبتلا می‌شوند.

 • فاکتورهای خطر ابتلا به مایکوپلاسما بویس

  فاکتورهای خطر ابتلا به مایکوپلاسما بویس

  مدیریت غلط و رعایت نکردن برخی از نکات در پرورش دام زمینه را برای ابتلا به بیماری‌ها افزایش می‌دهد، حال می‌پردازیم به فاکتورهایی که خطر ابتلا به مایکوپلاسما بویس را افزایش می‌دهند.

 • سقط در آگالاکسی (Agalactia)

  سقط در آگالاکسی

  بیماری آگالاکسی (Agalactia) با کاهش یا قطع تولید شیر و گاهی سقط جنین همراه است و درموارد شدید سبب مرگ 40 تا 70 درصدی بره و بزغاله‌ها می‌شود.

 • مایکوپلاسموز (Mycoplasmosis)

  بیماری مایکوپلاسموز

  بیماری مزمن تنفسی که به‌وسیله مایکوپلاسما گالیسپتیکوم و سینوویه ایجاد می‌شود و التهاب کیسه‌های هوایی که به‌دلیل عفونت با مایکوپلاسما سینوویه ایجاد می‌شود، گسترش جهانی دارند.

عناوین اصلی